/ 4 نظر / 329 بازدید

روحشش شاد خیلی دوستش دارم ... هنوز .

خدارحمتش کنه روحش شاد

h.m

نوذری همیشه درقلب ما زنده هست روحش شاد

زکیه

آقای علی خسروی پسرتونن یا برادرزاده شما؟چه جوری گم شدن آخه کیا همچین کار وحشتناکی رو کردن یعنی چی خب؟پلیسا هیچ ردی پیدا نکردن؟